PHPファイルアップロードエラー

フレームワークなしのバージョン

if ($uploadpdffile['error'] == UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
    //ファイル未選択エラー
} elseif ($uploadpdffile['error'] == UPLOAD_ERR_INI_SIZE) {
    //ファイルサイズオーバー
} elseif ($uploadpdffile['size'] == 0) {
    //ファイルサイズ0エラー
} elseif (mb_strlen($uploadpdffile["name"]) > 100) {
    //ファイル名オーバー
} elseif (!in_array($uploadpdffile["type"], $filetypelist)) {
    //ファイル種別
}